Huolto ja Käynnissäpito PDF Tulosta Sähköposti
07.01.2010 19:46

Elinkaaripalvelut pitävät sisällään järjestelmän koko elinkaaren aikaisen osaamisen sekä SW- että HW-tasoilla. Asiakas voi valita tarpeensa mukaisen palvelukokonaisuuden aina suunnittelusta käyttöönottoon ja järjestelmän modernisointiin. Toimimme kansainvälisesti. Projekteissamme tukeudumme vuosien kokemukseen. Kunnia-asiamme on ajallaan luovutetut toimitukset. Yhdessä asiakkaittemme kanssa pyrimme löytämään parhaan ratkaisun heidän tuottavuutensa parantamiseen.

Tarjoamme teille Teollisuusautomaation-huoltopalveluita allaolevan selostuksen mukaisesti

Ennakkohuolto

Mikä se on?                        Tuotantolaitteistonne elinajan pidentämisen ja käytettävyysajan optimoinnin kannalta on hyvä laatia aikataulu ennakoivaa huolto-ohjelmaa varten.  Tämä moduuli laajentaa PLC-Yhtiöiden vastuualuetta kattamaan sopimuksen mukaisen laitteistonne ennakkohuollon.  Se alentaa myös Teidän kiinteitä huolto-kustannuksianne koska osa laitoksenne ennakkohuoltotöistä tehdään PLC-Yhtiöiden toimesta. Siemens S5 sarjan logiikat ovat poistuneet aktiivimyynnistä ja ne on korvattu S7-sarjan logiikoilla. Tämä muutos tulee huomioida myös ennakkohuollossa mahdollisena logiikoiden vaihtamisena.

 Mitä Te saatte?                          PLC-Yhtiöt:

 

                   Suorittaa määritellyt laitteiston ennakkohuoltotoimenpiteet ennalta sovitun aikataulun mukaisesti sopimuksen mukaisille laitteille

                    Poistaa ne viat, jotka on mahdollista korjata ennakkohuolto-käynnin ja siihen varatun ajan puitteissa

                    Antaa kirjallisen raportin suoritetuista toimenpiteistä, havaituista puutteista ja suositeltavista jatkotoimenpiteistä

 

 

Mitä muuta Teidän tulee tietää?                     

Ennakkohuoltotyön hinta on pakettihinta joka sisältää työn valmistelut, matkat, ennakkoon määritellyt työt, mahdolliset asumiskustannukset sekä raportoinnin.  Ennakkohuolletulle laitteelle tulee olla mahdollista suorittaa heti työn jälkeen testiajo.

Tämän sopimuksen mukaiset palvelut annetaan sopimuksen mukaan arkipäivisin klo 08.00-16.00, ellei muuta ole erikseen sovittu.  Ennakkohuoltokäynnin ajankohta tulee sopia yhteisesti 4 viikon varoitusajalla.  Jos joitain ennakkohuoltotöitä pitää suorittaa laitteen ollessa jännitteetön, sovitaan menettelytavat näiden toimenpiteiden osalta asiakkaan kanssa ennen ennakkohuoltotöiden aloittamista.  Mahdolliset kulutustarvikkeet, vaihdettavat osat ja korjaustyöt eivät kuulu sopimukseen vaan ovat asiakkaan vastuulla ja laskutetaan erikseen ellei muuta ole sovittu. 

Jos ennakkohuollettavan laitteiston konfiguraatiota ei tunneta, niin laitteistokartoitus tulee suorittaa ensin.

PLC-Yhtiöt  suorittaa erikseen sovittaessa mahdollisen logiikoiden vaihdon Siemens

S5-sarjasta S7-sarjaan.

 

SuunnitteluKojeistovalmistus - Asennus ja käyttöönotto - Käynnissäpito - Modernisoinnit

Käynnissäpitopalvelut

·      Käynnissäpitopalvelut

·      Pienparannukset

·      Huoltotoiminta

·      Varaosapalvelut

 

Viimeksi päivitetty 26.04.2010 08:46
 

Kartta